Hướng dẫn sử dụng 
  • Bước 1: Làm sạch da. Bạn có thể làm sạch da bằng nước ấm sẽ giúp cho hiệu quả của kem dưỡng da được nâng cao hơn khá nhiều.